ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชาวบ้าน ดูแลปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

            นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี นำหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม หมู่ที่ 5  ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในพื้นที่

            ในโอกาสนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านชาวบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นบ้านของ นางสุกัญญา รัตนพิมพ์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 205 หมู่ 5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง อาชีพรับจ้างทั่วไป พร้อมมอบบ้านที่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้เข้าซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใหม่ โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นบ้านของ นายศราวุธ บุณยะปาน อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกและเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า 10 เดือนแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัว พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปตรวจสถานที่ตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นถนนก่อสร้างลาดยางในซอย 8 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง ถนนดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานหลายปี มีสภาพเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรในการขนพืชทางการเกษตร เพื่อนำไปขายในตลาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นได้พบปะกับประชาชนที่ได้มาใช้บริการจากส่วนราชการต่างๆ และได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน           

            ทั้งนี้ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก