ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

            วันที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดกรวย กระทง ดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาและด้อยโอกาสตำบลตรำดม จำนวน 32 ราย 

            จากนั้น เวลา 15.00 น. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำขบวนจักรยานกว่า 50 คัน ตามโครงการ พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ พอพอ ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และการเยี่ยมศาสนสถานทางศาสนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

            โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน และนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมกันกับจิตอาสาพัฒนาสังคม ปล่อยพันธ์ุปลาลงในสระน้ำของหมู่บ้าน และปลูกต้นไม้รอบๆสระในครั้งนี้ด้วย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก