ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม วันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 25/12/19

          วันที่  24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง รองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และคนพิการพร้อมผู้ดูแล เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 600 คน

           ด้านนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนพิการต้นแบบ และมอบโล่เกียติคุณให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก คนพิการต้นแบบระดับจังหวัด เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่คนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม บุคคล องค์กร และหน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ นอกจากนี้บรรยากาศภายในงานมีการจับสลากของรางวัล และการแสดงดนตรีของคนพิการอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก