ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธอส.พะเยา ส่งมอบบ้าน “โครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

        นายวิศิษฏ์ ยอดยิ่ง ผู้จัดการ ธอส. สาขา พะเยา พร้อมด้วยพนักงานสำนักงาน ธอส.สาขาพะเยา นายก อบจ.พะเยา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ผอ.สวท.พะเยา และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกันส่งมอบบ้าน “โครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคาร ธอส. ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายโดด สืบเครือ และนายบุญทิตย์ ห้วยลึก ชาวบ้านตำบลบ้านต๋อม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย 

        โครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มุ่งหวังให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ธอส.ในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

        ในปี 2562 นี้ ธอส. สาขาพะเยา มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวม 10 หลังคาเรือน งบประมาณหลังละ 38,000 บาท ค่าอุปโภค-บริโภคหลังละ 3,000 บาท หรืออยู่ที่ 41,000 บาทต่อหลังคาเรือน โดยรวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 410,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก