ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562

วันที่ลงข่าว: 17/10/19

         ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

        จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานฤดูหนาวฯ ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีล้านนา โดยมีการจัดกิจกรรมการบันเทิง การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ อำเภอ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินธุรกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก