ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จากขยะไร้ค่าสู่งานเปเปอร์มาเช่ฝีมือผู้สูงอายุ-คนพิการขอนแก่น

วันที่ลงข่าว: 15/10/19

          ปัจจุบัน ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ หลายหน่วยงานได้วางแผนรับมือในการดูแลกลุ่มผู้สูงวัย โดยเทศบาลนครขอนแก่น มีแผนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวบ้านในแต่ละชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามานำเสนอโครงการเพื่อนำไปต่อยอดความสามารถ จนนำไปสู่การสร้างรายได้และการมีกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

          ชุมชนการเคหะขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบที่คนในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นและการเคหะแห่งชาติ ได้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 คน ทุกคนจะมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนกำหนด โดยนำความถนัดของแต่ละคนมาถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกได้ร่วมกันคิด ร่วมกันรังสรรค์ผลงาน จนวันนี้ชุมชนเคหะขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์งานฝีมือเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ศิลปะจากกระดาษเหลือใช้ หรือ "เปเปอร์มาเช่" โดยจำหน่ายในราคาไม่แพง

          นางอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการเคหะขอนแก่น กล่าวว่า การรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ชุมชนแห่งนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว สมาชิกกลุ่มได้นำเอาภูมิปัญญาและฝีมือของคนในชุมชน ด้วยการนำขยะรีไซเคิลและขยะไร้ค่ามาทำเป็นสิ่งของมีคุณค่า ผสานกับแนวคิดร่วมสมัย กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นกระถางดอกไม้ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ขอนไม้ขอนแก่น ที่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนได้ร่วมกันทำจากเศษขยะที่หาได้ในท้องถิ่น

          "ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่จากฝีมือของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทุกวันเสาร์ ที่ถนนคนเดินขอนแก่น ทุกคนจะเห็นคุณลุงคุณป้าออกบูธวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาผลิตก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำดื่ม เศษท่อประปา ขวดนมพลาสติก กระป๋อง แก้วน้ำที่ไม่ใช้แล้ว หรือแม้กระทั่งแผ่นไม้อัดก็หาได้จากในชุมชน เมื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ครบก็จะนัดรวมตัวกันผลิตผลงานเพื่อวางจำหน่าย"

          ขั้นตอนของการทำนั้นจะมอบหมายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทำตามความถนัด และรับผิดชอบการทำในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมกระดาษ และแช่น้ำ การปั่น การขึ้นแบบ การตัดแต่งส่วนประกอบตามที่ต้องการ ซึ่งเมื่อได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำ เช่น แจกันดอกไม้เปเปอร์มาเช่ ที่เริ่มจากการตัดกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเล็กๆ  จากนั้นนำมาแช่น้ำให้เปื่อยยุ่ย และนำมาปั่นรวมกันให้เป็นเนื้อเดียว

          ขั้นตอนต่อมาคือ การนำแบบแจกัน ส่วนใหญ่จะใช้พวกแก้วกาแฟใช้แล้ว หรือกระป๋อง หรือขวดนม มาเป็นแกนกลาง กระดาษแช่น้ำที่เตรียมไว้มาผสมกับกาวให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็นำรองพื้นโดยรอบแบบที่กำหนด และนำไปตากแดดจนแห้งสนิท

          จากนั้น นำกระดาษมาแปะทับอีกชั้นจนรอบก่อนที่จะลงลาย และติดกิ่ง ส่วนใหญ่แจกันของชุมชนจะเป็นแบบขอนไม้เพื่อสื่อถึงความเป็นคนขอนแก่น ซึ่งแบบก็ทำไม่ยาก เพียงแต่ใช้ตะเกียบหรือเศษไม้หรือส้อมมาขูดให้เหมือนลวดลายต้นไม้ เมื่อพอใจแล้วก็นำไปตากแดดอีกครั้งจนแห้งสนิท หากต้องการสีสันก็ทาเพิ่มสีตามที่ต้องการ เราก็จะได้แจกันดอกไม้ที่สวยงามจากขยะรีไซเคิล ในราคาจำหน่ายเริ่มต้นเพียง 40 บาทเท่านั้น

          นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมน ตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้สูงอายุและคนพิการของชุมชนเคหะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะชุดรับแขกและชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ผลิตจากขวดน้ำดื่ม ท่อประปาและแผ่นไม้ ทั้งหมดนำมาผลิตในรูปแบบเปเปอร์มาเช่ รองรับน้ำหนักได้ถึง 90 กิโลกรัม ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นและสั่งซื้อ ทำให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันแทบทุกวันผลิตชิ้นงานเพื่อส่งจำหน่าย สามารถสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันตามความถนัด

          "ผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นบุคคลที่เทศบาลฯ เอาใจใส่และดูแลอย่างเต็มที่ที่สุด ขณะเดียวกันเทศบาลยังคงมีการกำหนดตั้งกองทุนตั้งตัวเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ขอเพียงมีแนวทางและเป้าหมายชัดเจน สอดรับกับการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดผลงาน ซึ่งเทศบาลฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครบทุกชุมชน" นายธีระศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/tpd/3054164
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก