ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ลงข่าว: 15/10/19

          วันที่ 13 ต.ค. 62 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาฐพินิจ นายสุพจน์ รอดเรืองณหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชน เข้าร่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          นางสิทธินีย์ กล่าวว่า ทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดกิจกรรมเทกระจาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 300 ราย และเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ใช้ด้อยโอกาส จำนวน 300 ราย รวมทั้งรับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

          การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก