ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสได้แสดงศักยภาพ

วันที่ลงข่าว: 20/12/19

        นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์(โดม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัว คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ อาสาสมัครและประชาชนทั่วไปรวม 600 คน เพื่อเป็นการให้โอกาสคนพิการในจังหวัดสระแก้วได้รับทราบนโยบายและแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ 

        โดยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคของขวัญ อาหาร หรือเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โทร. 037-425068-9 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก