ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันไลออนส์สากล

วันที่ลงข่าว: 15/10/19

            ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 C เป็นประธานเปิดงานไลออนส์สากลบริการ โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้กล่าวต้อนรับ นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานคณะกรรมการฝ่ายไลออนส์สากลบริการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์

            สโมสรไลออนส์สากล เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2460 ได้มีนักธุรกิจประกันชีวิตชาวอเมริกัน ชื่อนายเมลวิน โจนส์ ได้รวมตัวกับเพื่อน ๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่จะช่วยเหลือสังคม และสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ผู้ยากไร้ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และได้ร่วมกันใช้ชื่อว่า สมาคมสโมสรไลออนส์ และอุดมการณ์นี้ ได้แพร่ขยายไปทั่ว จนกระทั้ง วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ได้มีการประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์ขึ้น ชาวไลออนส์กว่า 40,000 สโมสรทั่วโลก จึงถือเอาวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันไลออนส์สากลบริการ และในวันนี้สโมสรไลออนส์ จึงได้จัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย การมอบวิลแชร์ จำนวน 15 คัน ให้กับคนพิการ มอบทุนการศึกษา จำนวน 287 ทุน  ให้เด็กผู้ยากไร้ กิจกรรมอุดฟัน ถอนฟัน ขูนหินปูน กิจกรรมมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ วัดสายตา กิจกรรมบริการตัดผม กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  และคัดกรองผู้ป่วยเป็นตาต้อกระจก โดยมีประชาชนมารับการบริการเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก