ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดประจวบฯ มอบ wheelchair ให้แก่ผู้พิการและเสื้อกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ลงข่าว: 20/12/19

          ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมกันมอบรถเข็นนั่ง (wheelchair) และเสื้อกันหนาว ให้แก่นายอำเภอและผู้แทน ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาคัดเลือกผู้พิการที่มีความต้องการใช้รถเข็นนั่ง(wheelchair) ในแต่ละอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับสนุนรถเข็นนั่ง (wheelchair) จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจำนวน 45 คัน และเสื้อกันหนาวจากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ตัว ซึ่งได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวให้อำเภอละ 50 ตัว ส่วนรถเข็นนั่ง (wheelchair) มอบให้อำเภอหัวหิน 5 คัน ปราณบุรี 9 คัน สามร้อยยอด 4 คัน กุยบุรี 6 คัน เมือง 1 คัน ทับสะแก 1 คัน บางสะพาน 8 คัน และบางสะพาน้อย 5 คัน รวม 40 คัน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก