ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ลงข่าว: 15/10/19

           ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย การฟื้นฟูหลังน้ำลดและการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสรุปและรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

          จากนั้น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทำความสะอาดวัด อาคาร เครื่องใช้ต่าง ๆ ของวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ และเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน กรมทหารราบที่ 6 กองพลทหาราบที่ 6 แจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          เวลา 13.00 น เยี่ยมกำลังพลกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6  ที่ได้ดำเนินการ ซ่อม สร้างบ้าน ให้แก่คุณยายอุดร วงศ์ปัญญา อายุ 74 ปี เป็นผู้พิการทางสายตา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ที่ประสบอุทกภัยน้ำจากแม่น้ำมูลไหลเข้าท่วมที่พักอาศัย ทำให้บ้านถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหลัง โดยกำลังได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมบ้าน 6 วัน ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 132,000 บาท

          ต่อจากนั้น ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่คุณยายอุดร และพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของมูลนิธินายช่างไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มาปฏิบัติงานที่บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก