ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ลงข่าว: 20/12/19

          วันที่ 19 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวเด็กออทิสติกผู้พิการ รวมทั้งสิ้น 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 500,000 บาท

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อ่านพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีต่อผู้รับทุน ความว่า ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้รับทุนทุกท่านในการดูแลบุตรหลานที่พิการ และเป็นออทิสติก ขอให้นำทุนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเลี้ยงดู และดูแลให้เด็กกลุ่มนี้สามารถดูแลตัวเอง และพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก