ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.ยโสธร จัดโครงการ ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัย

วันที่ลงข่าว: 11/10/19

           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดโครงการ ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 ครั้ง ในสองอำเภอ พร้อมนำเครือข่ายออกนิทรรศการให้ความรู้ ให้บริการในหลายๆ ด้านและมอบเงินคนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

            นางวัฒนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยถึงโครงการโครงการ “พม. ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร” ว่า พมจ.ยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร เครือข่าย จิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ครบวงจรของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การดูแลสุขภาพร่างกายและปฐมพยาบาลเบื้องตัน แนะแนวการฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพการศึกษาของคนพิการและครอบครัวคนพิการ บริการตัดผมเสริมสวย ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี บริการซ่อมรถมอเตอร์ไชด์บริการให้คำปรึกษาการรักษาโรคต่างๆ ในพืช บริการให้คำปรึกษารักษาทำหมันสัตว์เลี้ยง การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงทำความสะอาดบ้าน จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้งในสองอำเภอ ซึ่งครั้งแรกเราได้จัดขึ้นที่ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และครั้งที่สองจัดขึ้นที่ ศาลาวัดบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวันนี้ (11 ต.ค. 62) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี

            นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนผู้สูงอายุจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพสร้างอาชีพเสริมรายได้สืบสานประเพณีผู้ไทห้องแซงชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแซง 2.โครงการฝึกการทอผ้าซิ่นตากสีลายตาลองการออกกำลังกายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพและให้ความรู้เรื่องสิทธิการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงมะไฟ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านดนตรีไทยและด้านการขับร้องเพลงไทย ชมรมชุมชนบ้านใต้สามัคคีองค์กรสาธารณประโยชน์ และมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งสองแห่ง อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก