ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง สร้างรายได้ พ้นกับดักความยากจน

วันที่ลงข่าว: 11/10/19

          นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 70 คน และมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย โดยนางเธียรรัตน์ฯ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาดและแหล่งเงินทุนในโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยการนำกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและคนพิการ 

          จากการรวมกลุ่มกันจักสานผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ทำให้สมาชิกมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว บางรายทำเป็นอาชีพเสริม และบางรายทำเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กลุ่มถึง 2 – 3.5 แสนบาทต่อเดือน 

          นางขิน อั้นจุ้ย อายุ 67 ปี เล่าว่า เมื่อก่อนมีอาชีพกรีดยาง มีรายได้ประมาณ 200 กว่าบาทต่อวัน แต่พอมารวมกลุ่มทำจักสานจากก้านจาก ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อวัน ทุกวันนี้เลยทำเป็นอาชีพหลัก มีรายได้กว่า 10,000 บาทต่อเดือน ทำให้ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลาน 

          เช่นเดียวกับนางสาวชุลี จุมจันทร์ อายุ 39 ปี เล่าว่า เมื่อก่อนทำงานโรงงานรายได้ไม่มาก และมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว ต่อมาจึงได้ตัดสินใจลาออกมาทำงานร่วมกับกลุ่มจักสานฯ ชีวิตก็ดีขึ้น ครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นพร้อมหน้า ได้ดูแลครอบครัวมากขึ้น ลูกๆ ก็มาช่วยกันจักสาน ทุกวันนี้มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน

         รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า กลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง เป็นกลุ่มที่รวมกันจักสานผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ซึ่ง “ก้านจาก” แต่เดิมไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร ต่อมาแม่บ้านที่มีอาชีพกรีดยางได้เกิดความคิดว่าหลังจากกรีดยางเสร็จในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายมีเวลาว่างจึงได้คิดรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยการนำก้านจากที่เหลือใช้มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆ จนในที่สุดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากก้านจากมีคุณภาพดี ไม่มีเชื้อรา เพราะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนั้น กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามหลากหลายอีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก