ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักเรียน จ.กาฬสินธุ์ รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร จำนวน 68 ทุน

            ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการเรียน จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 184,000 บาท โดยนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้ปฏิญาณตนจะเป็นคนดีของสังคม ใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างสูงสุด

            นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้นจึงได้ตั้งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น โดยในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะนำดอกผลบางส่วนมาจัดเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา สำหรับปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสี จำนวน 68 ทุน แยกเป็นทุนการศึกษารายปี 47 ทุน, ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 15 ทุน, ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา 4 ทุน และทุนนักเรียนพิการ 2 ทุน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก