ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดเลย และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เตรียมโครงการ กิจกรรม “หนาวนี้เพื่อพ่อ” ในพื้นที่ จ.เลย

วันที่ลงข่าว: 10/10/19

              นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เตรียมโครงการ กิจกรรม “หนาวนี้เพื่อพ่อ” ในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 17- 20 ธันวาคม 2562 นายอภินันต์ สุวรรณโค ผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมให้กำลังใจ นางสมบูรณ์ ธนะสูตร ผู้สูงอายุยากไร้ และนายจรูญ ธนะสูตร ผู้พิการยากไร้ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 391 หมู่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก