ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 109 ทุน

วันที่ลงข่าว: 10/10/19

          วันที่ 9 ตุลาคม 2562  ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครปฐม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล สำหรับในปีการศึกษานี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ประทานทุนการศึกษา จำนวน 109 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 545,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก