ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สโมสรไลออนส์สากล จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บางนา

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

        วันนี้ (6 ต.ค.2562) สโมสรไลออนส์สากลร่วมกับสำนักงานเขต และห้างสรรพสินค้า BIG C จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวัน "ไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 19" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บางนา โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณสโมสรไลออนส์สากลที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นจิตอาสาเพื่อสังคม ช่วยเติมเต็มชีวิตของผู้ที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะด้านการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา หรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลืองานของภาครัฐด้วย สำหรับรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเต็มที่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะร่วมมือสนับสนุนกับองค์กรต่างๆ และภาคเอกชน ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ สามารถแจ้งหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์ หรือสำนักงานฯ ที่อยู่ทั่วประเทศได้ นอกจากนี้อยากจะเชิญชวน ประชาชนที่จิตกุศลต้องการช่วยเหลือสังคม สามารถเข้าร่วมกับองค์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ในการช่วยดูแลสังคมด้วยกัน

        สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้ อาทิ ทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน, ตรวจคัดกรองตาต้อ, ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนใหม่ "ฝังเข็ม", เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องบริโภค, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้, การแสดงคืนความสุขให้ประชาชนโดย กอ.รมน. ฯลฯ

        ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและผู้พิการซ้ำซ้อน พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่มาให้บริการ และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมอย่างเป็นกันเอง

        สำหรับสโมสรไลออนส์สากลเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประเทศไทยมีสโมสรไลออนส์ ประมาณ 300 สโมสร และมีสมาชิก เกือบ 8,500 คน มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการให้บริการชุมชน การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน อย่างจริงต่อสาธารณะ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก