ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครลำปาง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีความสุข

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

        เทศบาลนครลำปาง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีความสุข พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

        ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (สุขสวัสดิ์) เทศบาลนครลำปาง นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานในการเปิดศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้มีการเปิดคลินิกกิจกรรมบำบัด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และให้คำปรึกษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และชมรม อาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครลำปางอย่างใกล้ชิด ในการให้บริการการส่งเสริม บำบัดรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกิจกรรมบำบัด อาทิ กิจกรรมบำบัดรายบุคคล หรือ Case by case และกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมการประกอบอาหาร สันทนาการต่างๆ เป็นต้น เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สุงอายุ และผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

         ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.– 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร 054-237237 ต่อ 5203 หรือ 5204

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก