ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมอาการคุณยายอายุ 111 ปี รักษาดวงตาเป็นกรณีพิเศษที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

         นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอหนองไผ่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมอาการคุณยายก้อน ปุลา อายุ 111 ปี ที่เข้ารับการตรวจรักษาดวงตาเป็นกรณีพิเศษ ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ที่ห้องพักฟื้นผู้ป่วย อาคารธรรมรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ 

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญกระเช้าพระราชทานมอบให้ คุณยายก้อน ปุลา อายุ 111 ปี บ้านเลขที่ 123 หมู่ 3 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพิการทางสายตา ทั้ง 2 ข้าง และเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการดูแล จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

        โดยเมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงพยาบาลหนองไผ่ โดยการประสานงานของแพทย์หญิง โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และนางประภาศิริ กัปตพล พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ รพ. หนองไผ่ นำส่งคุณยายก้อน ปุลา ไปรับการตรวจรักษาดวงตา เป็นกรณีพิเศษที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยแพทย์จักษุ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ทำการผ่าตัดรักษาดวงตา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 หลังผ่าตัดอาการคุณยายดีขึ้นตามลำดับ และวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะแพทย์ ได้ทำการเปิดตาและคณะแพทย์ได้ประเมินแล้วคุณยายสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งการผ่าตัดในครั้งนี้จะช่วยให้คุณยายก้อนมีโอกาสได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก