ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน เปิดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล คู่บุญท่าวังผามินิมาราธอน 2019

วันที่ลงข่าว: 07/10/19

        ที่วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พระครูรังสีธรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล พร้อมด้วยนายภูเบศ วุฒิรัตนาพร นายอำเภอท่าวังผา นายวุฒิพงศ์ ธนะขว้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา นายชัยวุฒิ วันควร สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา นายศุภวัฒน์ รัตนประภา นายก อบต.ยม และนายอภิชาต มะโนปิน กำนันตำบลยม ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “คู่บุญท่าวังผามินิมาราธอน 201 ท่าวังผา” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาล จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและสมทบกองทุนผู้ยากไร้ อำเภอท่าวังผา อีกทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง 

        การกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าวังผา ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ และทุกภาคีสุขภาพในอำเภอท่าวังผา ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้ กำหนดในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มจุดสตาร์ท ปล่อยตัว ณ บริเวณวัดศรีมงคล(วัดก๋ง) แบ่งเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร ดังนี้ ระยะทาง 5 KM. FUN RUN (นักเรียน-นักศึกษา) ค่าสมัคร 200 บาท ระยะทาง 5 KM. FUN RUN (ประชาชนทั่วไป) ค่าสมัคร 350 บาท จุดสตาร์ท ที่วัดศรีมงคล –บ้านสบบั่ว และ ระยะทาง 10 KM. FUN RUN (วีไอพี.) ค่าสมัคร 3,000 บาท จุดสตาร์ท วัดศรีมงคล- บ้านสบบั่ว- บ้านดอนมูล –บ้านพร้าว ผู้สมัครจะได้รับ เสื้อวิ่ง 1 ตัว เหรียญ BIB และอาหาร ยกเว้นผู้สมัครประเภทวีไอพี ได้รับเสื้อวิ่ง 3 ตัว 3 เหรียญ 3 BIB อาหาร เกียรติบัตรพร้อมกรอบ และเหรียญกะไหล่ทองพระคู่บุญมหาบารมีพุทธมงคล 

        ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 หรือโอนเงินค่าสมัครวิ่งการกุศล ได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าวังผา ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลท่าวังผา” เลขที่บัญชี 020-2-53957-276 หรือ สมัครวิ่งได้ที่เว็ปไซต์ https :// forms.gle/1ocM1sn8GeeDoSgM8 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก