ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เยาวชนพิการไทย โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 29/11/19

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2562  ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนพิการไทย ได้เหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีมคือ การแข่งขัน eCreative Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันนำโค้ดสั่งการให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ตามโจทย์ที่ให้ไว้ 

          ทีมไทยนำหุ่นยนต์เข้าป้ายเป็นอันดับ 1 ทำเวลา 02.43 วินาที ซึ่งทีมไทย ประกอบไปด้วย นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย นางสาวสุชัญญา หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย นายศุภโชค สุขจำลอง พิการทางออทิสติก และนายอนันต์ บุญคำกุล พิการทางการเห็น 

          ส่วนอีกสองเหรียญเงิน ทีมไทย ได้จากการแข่งขัน eLife Map Challenge และ eTool Challenge ได้แก่ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองรายการ

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก