ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 30/11/19

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กในจังหวัดหนองคาย 105 คน

            วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

            สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา ให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 10,633 ทุน โดยทรงประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพ และส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้มีเด็กพิการและออทิสติกในจังหวัดหนองคาย เข้ารับทุนจำนวน 105 คน

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก