ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเปิดเกาะรับฤดูกาลท่องเที่ยวของปี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

วันที่ลงข่าว: 03/10/19

        นายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กล่าวว่า ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้มีการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูล โดยก่อนหน้านี้ได้มีการปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลในทุกปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปิดอุทยานแห่งชาติตะรุเตาบางจุด คือ บริเวณเกาะอาดัง เกาะราวี เนื่องจากเป็นช่วงลมมรสุมและเพี่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติ เช่น ปะการังให้คงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม ส่วนเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะนั้น เปิดบริการตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดปี 

       สำหรับอัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท และชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัวขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อการตรวจสอบ นอกจากนี้คนพิการที่เข้าในอุทยานแห่งชาติ ยังได้รับการยกเว้นค่าบริการ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัวผู้พิการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตนประกอบการยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก