ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดเพชรบุรี ในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 100 ทุน แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ลงข่าว: 30/11/19

            เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่  29 พฤศจิกายน 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้อ่านพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์ท่านมีพระราชดำรัส “ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ทุกท่านที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และขอให้กำลังใจในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลาน ฯลฯ” 

            ทางด้าน นางสาวกมลทิพย์ สุขสงัด ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ได้แสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณน้ำพระทัยของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กล่าวขอบพระคุณที่ทุนของพระองค์ท่านช่วยแบ่งเบาภาระ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า สำหรับทุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,633 ทุน รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท ซึ่งในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับพระราชทานเงินสนับสนุนการศึกษารวม 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก