ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562

วันที่ลงข่าว: 30/11/19

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กพิการยากไร้ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 10,633 ทุนทั่วประเทศ โดยเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพฯ ส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ 

            ส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กและผู้ปกครองในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหรือฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคลซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีจะได้ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับ ซึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจำนวนทั้งสิ้น 165 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 825,000 บาท

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก