ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำทัพนักกีฬาทุกเพศ ทุกวัย กว่า 3,000 ชีวิต พิชิตเส้นชัย ในโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ" โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ

วันที่ลงข่าว: 01/12/19

            วันที่ 1 ธ.ค. 62  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนักกีฬาทุกเพศ ทุกวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียงและนักกีฬาคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน

 

            นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าววาา ในปีพุทธศักราช 2562 นับเป็นปีมหามงคลสำหรับพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และในฐานะตัวแทนของจังหวัดสงขลาต้องขอชื่นชมในการจัดโครงการที่จะนำเงินค่าสมัครทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุด ตามอัตภาพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเยาวชนของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะ

 

            สำหรับถนนชลาทัศน์ ซึ่งเป็นเส้นทางการวิ่งที่ได้ถูกกำหนดขึ้นมานั้น ถือว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสงขลา และตลอดเส้นทางการวิ่งนักวิ่งทุกท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศยามเข้าของหาดชลาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง

 

            นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ โดยมีโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเงินรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไปสมทบการจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สนใจการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี

 

            สำหรับจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ โดยกำหนดประเภทการวิ่ง ประกอบด้วย ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 6 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นทั่วไป, รุ่นอายุ 39 ปี, รุ่นอายุ 40-43 ปี, รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก