ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 01/12/19

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2019: มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้หลัก “Home Care & Rehabilitation:การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และผู้ที่ใช้ รถเข็น” เชื่อมโยงสู่ “Tourism for All:การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 และในวันนี้จัดเป็นวันสุดท้าย ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมงานได้จนถึงเวลา 21.00 น. ที่ฮอล์ล 6 เมืองทองธานี

          นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีคนพิการมากกว่า 4 แสนราย จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อรองรับผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งงานมหกรรมอารายสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงการใช้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนหลักในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล พร้อมขอยืนยันและขอให้ไว้วางใจว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการดำเนินชีวิตของทุกเพศทุกวัย ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของใคร

          จากนั้น ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน องค์กรและหน่ยงานของรัฐ ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหน่วยงาน Friendly Design จำนวน 8 รางวัล อาทิ เทศบาลเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร้านอาหารโอ้กะจู๋ จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับ ภายในงาน จัดแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนสินค้า อารยสถาปัตย์ นำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสำหรับผู้คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย  โซนการ ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  โซนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โซนบ้านพักเพื่อสุขภาพ โซนอาหารเพื่อคนทั้งมวลและโซนนานาชาติ

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก