ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพร บูรณาการหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้

วันที่ลงข่าว: 01/10/19

          วันที่  30 ก.ย. 62 นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร , สาธารณสุขจังหวัดชุมพร , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหาดพันไกร ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 3 ราย โดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนในระยะเบื้องต้น พร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาวแก่ครอบครัวผู้ที่มีความเดือดร้อน ซึ่งในครั้งนี้ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ได้แก่

          รายแรก นายมณี วิมลศรี อายุ 63 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง นอนติดเตียงมากว่า 1 ปี มีแผลกดทับ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยมีนางนิตยา ศรีจันทร์ อายุ 33 ปี ลูกสาวแวะเวียนมาดูแล และต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดาและดูแลบุตรชาย โดยประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการทำแผล และดูแลสุขภาพ

          รายต่อมา นางสวาท เลขพลการ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เส้นเลือดในสมองแตก โดยอยู่อาศัยกับสามีคือนายสนิท เลขพลการ และน้องชาย คือ นายจำนง เลขพลการ และนางสาวสำราญ เลขพลการ ซึ่งทั้งสี่คนเป็นผู้สูงอายุ

          และรายสุดท้าย นายไพศาล เกษหญีต เป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดทางการเคลื่อนไหว และการสื่อความหมาย อายุ 53 ปี โดยอาศัยอยู่กับน้องชาย คือ นายมีไชย เกษหญีต เป็นผู้ดูแลคนพิการในบ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยคนพิการนั้นอาศัยอยู่เพิงพักข้างบ้าน ซึ่งมีสภาพไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ โดยนายไพศาล เกษหญีต ผู้พิการใช้ชีวิตในเพิงพักตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ ไม่ว่าจะรับประทานอาหาร และขับถ่ายในเพิงพัก ด้านนายมีไชย น้องชาย มีงานทำมีเงินเดือน แต่รายได้ไม่มากนัก ต้องรับจ้างเย็บผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริมเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และดูแลพี่ชายที่พิการ

          นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ประสานข้อมูลของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากไร้ มีความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือ ซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินการในเรื่องของสิทธิผู้พิการ และผู้สูงอายุที่รัฐบาลได้ดำเนินการ พร้อมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้เตรียมให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย โดยให้การช่วยเหลือในแต่ละราย ซึ่งเป็นนโยบายของนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ที่ให้ส่วนราชการช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน และผู้ยากไร้โดยเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          นอกจากนี้ได้หาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาว โดยการหางาน หาอาชีพที่พอจะทำได้ ให้แก่ครอบครัวผู้เดือดร้อน เพื่อเป็นรายได้ และหากขาดเหลือสิ่งใดให้แจ้งไปยังส่วนราชการ ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก