ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ครูโอ๊ะ"ตั้งใจเก็บตกเด็กเร่ร่อน-คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 05/12/19

          "กนกวรรณ"จับมือเครือข่ายจัดการศึกษาเด็กเร่ร่อน-คนพิการ ย้ำตั้งใจดูแลจริง ๆ พร้อมหาทางเสริมความมั่นคงครูสอนเด็กเร่ร่อนของ กศน.

          วันที่ 3 ธ.ค.2562  ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนและคนพิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้  ตนได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะดูแลจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งทำให้ได้การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายมากมาย เช่น มูลนิพระมหาไถ่ เครือข่ายเพื่อเด็กเร่ร่อน รวมถึง กองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ที่จะมาช่วยในเรื่องการพัฒนาและอบรมครูที่จะดูแลเด็กเร่ร่อนและคนพิการให้มีทักษะความรู้ในการดูแลจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น

           “เรื่องขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครู แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ ครูของ กศน.ที่ดูแลคนกลุ่มนี้ไม่มีความมั่นคง ไม่มีอัตรารองรับ และได้ทะยอยออกไปจนขณะนี้เหลืออยู่เพียง 37 คน ดังนั้นก็จะพยายามช่วยเหลือให้ครูกลุ่มนี้สามารถทำงานต่อไปได้และมีความมั่นคง ขณะเดียวกันก็จะขอเงินจากกองทุนฯเพื่อมาจ้างครูสอนเด็กเร่ร่อนและคนพิการให้ได้ครบทุกจังหวัด โดยจะหาครูที่มีจิตอาสามา แล้วเราจะไปอบรมความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเร่ร่อนและคนพิการ แต่ทั้งนี้กลุ่มคนพิการมักจะพูดเสมอว่า ไม่ต้องการเป็นภาระของใคร ดังนั้นเราจะพยายามคิดหลักสูตร หรือ สอนอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้โดยไม่เป็นภาระของใคร”รมช.ศึกษาธิการกล่าวและว่า เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูงานเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็พยายามทำอย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะรวบรวมปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ไปหารือในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มี รมว.ศึกษาธิการเป็นประธาน ต่อไป

 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/education/744952
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก