ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สระแก้วนำจิตอาสาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ลงข่าว: 01/10/19

            นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ตามโครงการ "กองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง" เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่นางบุญล้อม ศรีสลับ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกกะเรียน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  เป็นผู้ยากไร้และมีสภาพบ้านทรุดโทรม

 

            ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว จัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานำไปช่วยเหลือ ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้มีสภาพบ้านที่มั่งคงแข็งแรง

 

            จังหวัดสระแก้ว ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโครงการ "กองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง"ผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี “กองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว” เลขที่บัญชี 236-0-89364-5

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก