ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อุบลฯจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี62

วันที่ลงข่าว: 06/12/19

          วันที่  4 ธ.ค.62  ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP CENTER อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

          สำหรับวันคนพิการสากลในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind)

          การจัดงานในวันนี้( 4ธ.ค.62)  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ บูรณาการการจัดกิจกรรม ได้จัดขึ้น  การจัด กิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการทุกประเภทและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 600 คน  ทั้งนี้นี้เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพต่อสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการดีเด่นและผู้ดูแลคนพิการดีเด่น มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ  มอบเกีบรติบัตรหน่วยงานที่จัดสิ่งอำนวยความพิการสำหรับคนพิการ การมอบรถโยกแก่คนพิการ จำนวน 10 ราย  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบและคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562  การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการการแสดงดนตรี การแสดงของคนพิการ และการจับฉลากของขวัญและมอบรางวัลแก่คนพิการ เป็นต้น

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/region/172324
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก