ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562

วันที่ลงข่าว: 10/12/19

            ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562” ตำแหน่งงานมากกว่า 100 อัตรา มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เลี้ยงตนเองได้

            วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562” และร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เรื่อง การสร้างอาชีพและการมีงานทำของคนพิการสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมลงนาม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมงาน

              ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า งาน “มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้สมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งสถานประกอบการทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 20 บริษัท เช่น บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง 25 ตำแหน่ง 118 อัตรา เพศชาย 7 อัตรา เพศหญิง 10 อัตรา ไม่ระบุเพศ 101 อัตรา โดยตำแหน่งที่รับสมัครมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ พนักงานทั่วไป 16 อัตรา เจ้าหน้าที่ผู้ประสาน 15 อัตรา พนักงานเย็บผ้า 10 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา และพนักงานบัญชี 6 อัตรา

            สำหรับภายในงาน ประกอบไปด้วย การสาธิตและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มคนพิการ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออทิสติก ชลบุรี จำหน่ายและสาธิตการสกรีนรีดร้อน ผ้าทอซาโอริ พรมเช็ดเท้า กลุ่มชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จำหน่ายและสาธิตการทำพรมเช็ดเท้า น้ำสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์เทศบาลเมืองหนองปรือ จำหน่ายและสาธิตการทำกระเป๋ากระจูด น้ำสมุนไพร ลูกชิ้นปิ้ง กลุ่มการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จำหน่ายและสาธิตการทำดอกไม้ดิน ผ้าซาโอริ กลุ่มศูนย์เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จำหน่ายและสาธิตการทำกระเป๋าหนังทำมือ และกลุ่มนางสาวพรแก้ว ประทุมแดง จำหน่ายและสาธิต พวงกุญแจ ตุ๊กตาจากลูกปัด

            นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานคนพิการมีส่วนร่วมทางสังคม จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา บริษัท บริดสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จ็อบ เซอร์วิส จำกัด โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานประกันสังคมชลบุรี สาขาศรีราชา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในการนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับสถานประกอบการดีเด่นที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ด้วย 

            “การสร้างงานให้คนพิการ เพื่อให้มีรายได้ เป็นนโยบายที่หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงแรงงานมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าให้คนทุกช่วงวัย และเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการในระดับต้นๆ ให้มีความเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการสามารถเข้าสู่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่จ้างงานใหม่ที่สำคัญ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เลี้ยงตนเองได้” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าว  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก