ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยโสธร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง

วันที่ลงข่าว: 27/09/19

         นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน แจ้งว่า ด้วยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้เมตตากรุณาอนุญาตให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าช่วยเหลอการศึกษาเด็กพิการรุนแรง เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหน่วยบริการในชุมชน ซึ่งพิธีทอดผ้าป่ากำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

        ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน จึงเรียนมายังท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากองละ 1,000 บาท ท่านจะได้รับผ้าขาวม้าผลิตภัณฑ์จากเด็กและผู้ปกครอง จำนวน 1 ผืน จึงขอเชิญชวนให้ท่านหรือหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมมามีส่วนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ โดยสามารถร่วมทำบุญด้วนการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 511-1-98425-9 หรือส่งทางธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ลำพูนในนาม “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำพูน” ในกรณีโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษฯด้วย เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินและของที่ระลึกให้ท่าน ต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร/Line : 091-8565937 แฟกซ์ : 053-534509

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก