ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติ

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐเมริกา โดยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน 10 ประเทศ โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านกลไกสำคัญ 3 ประการ คือทุกประเทศต้องร่วมกันเร่งรัดดำเนินการสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ ใช้แนวทางการพัฒนาที่เป็นของชุมชน สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าผ่านระบบการค้าพหุภาคีและสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ย้ำว่าอาเซียนพร้อมจะร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยปลายปีนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไป 

          หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและหัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมฯ ที่โรงแรมล็อตเต นิวยอร์ก พาเลซ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก