ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

          พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ศิลปะบนผืนน้ำ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทยผ่านความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี จัดแสดงกำเนิดเรือพระราชพิธีจนถึงการเสด็จพระราชดำเนินในรัชกาลที่ 10  ส่วนศิลปะบนผืนน้ำ สะท้อนความงดงามของเรือพระที่นั่งที่เป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ และส่วนสืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี จัดแสดงวีดิทัศน์สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 9 และยังมีส่วนจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองทั้ง 52 ลำจัดเรียงเป็นริ้วขบวนใหญ่พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมา ภายในนิทรรศการนำเสนอเนื้อหาแบบมัลติมีเดีย 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน ใช้เทคนิคสมัยใหม่เอลอีดี และพาโนราม่า โฮโลแกรมแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งอย่างชัดเจน รวมถึงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือและคำอธิบายอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการโดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหมุนเวียนมาให้ชม อาทิ การร้อยมาลัยเครื่องแขวนเรือ การประดับกระจก ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

          รองเสนาธิการทหารเรือ ยังกล่าวถึงบทเห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ 3 บท โดยสำนักพระราชวังได้แจ้งว่า ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว 2 บท ได้แก่ บทชมเรือ และชมเมือง ส่วนการฝึกซ้อมย่อยที่ผ่านมา 6 ครั้งถือว่ากำลังพลได้ทดสอบพละกำลังจากอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทุกครั้งจะเน้นถึงความพร้อมเพรียงและจัดรูปขบวนให้สวยงามพระเกียรติที่สุด

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก