ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดขอนแก่น มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ลงข่าว: 26/09/19

            วันที่ 25 ก.ย.62 นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ นางคำสี แจ้งน้อย บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณให้ความช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ว่าเป็นบุคคลที่ยากไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยและเป็นคนดีของสังคม ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีนางชนาพร หาระสาร ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาชุมแพ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ มีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ และสมาชิกกิ่งกาชาดฯร่วมในพิธีมอบบ้านพักอาศัยในครั้งนี้ด้วย

            โครงการนี้ทางจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจับมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมมือกันทำโครงการมอบบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร และมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยจัดสร้างขึ้นให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอ จำนวน 30 หลัง โดยหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายของโครงการ คือหลังที่ 30 สำหรับงบประมาณสร้างหลังละ 189,200 บาท งบประมาณซ่อมแซมบ้านให้ จำนวน 10 หลังๆละ 28,000 บาท งบจัดซื้อชุดเครื่องครัวอีก หลังละ 3,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,176,000 บาท และนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวนหนึ่ง รวมทั้งถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาวเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไป

 

 

ที่มาของข่าว ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก