ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74 และการประชุมสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ยังอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 และการประชุมสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2562 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่สอดคล้องกับวาระการเป็นประธานอาเซียน ผ่าน 3 เวทีการประชุมที่สำคัญ การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) เพื่อทบทวนและติดตามผลการอนุมัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับผู้นำเป็นครั้งแรก 

          นายกรัฐมนตรี จะกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน ย้ำการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การดำเนินนโยบายให้เข้าถึงระดับท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความร่วมมือกับสหประชาชาติและประเทศต่างๆ

          นายกรัฐมนตรี ยังใช้ในโอกาสการเข้าร่วมประชุมพบปะกับ Asia Society สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน พร้อมหารือกับผู้นำประเทศต่างๆ เพื่อทำความรู้จักและหาโอกาสขยายความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก