ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ CAEXPO 2019 ที่จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

           งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ CAEXPO 2019 ที่จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งจีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

           การจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ CAEXPO 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 08.00 น.ตามเวลาในประเทศไทยในวันนี้ (21 ก.ย.62) บริเวณศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง โดยปีนี้ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศเกียรติยศ และมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการทั้งจีน และประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ความสนใจร่วมจัดแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก 

          ในโอกาสนี้ คณะสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวารสารในประเทศอาเซียน และจีน ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ปีนี้ เป็นปีแห่งสื่อมวลชนจีน-อาเซียน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนางสาวสุกันดา แก้วอนุรักษ์ นักสื่อมวลชนปฏิบัติการ ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอันดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รายการ รวมถึงบุคลากรระหว่างกัน

          สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบจากจีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมาก ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศและนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาร่วมจัดแสดงเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก