ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดวังน้ำแดง อ.ทรายทองวัฒนา

วันที่ลงข่าว: 19/09/19

             วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 ที่วัดวังน้ำแดง หมู่ 17 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับฟังบรรยายสรุปสภาพพื้นที่และปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลทุ่งทราย พร้อมกับพูดคุย และเปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ สำหรับโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการสามารถเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนทุกด้าน ช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการออกไปให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อาทิ การซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมรถจักรยานยนต์ บริการตัดผมให้ประชาชนฟรี แจกพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูกฟรี การจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ และมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินเยี่ยมบูธของหน่วยราชการต่างๆ ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงที่ เช่น บริการถ่ายบัตรประชาชน บริการตัดผมโดยจิตอาสา และศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานการให้ความรู้แก่ประชาชน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก