ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้พิการจังหวัดเพชรบุรีได้รับโอกาสชีวิตใหม่ “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ”

วันที่ลงข่าว: 19/09/19

ผู้พิการจังหวัดเพชรบุรีได้รับโอกาสชีวิตใหม่ “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ” 

            เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2562  สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

            นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, ผู้ป่วยเด็กที่มีมือพิการมาแต่กำเนิด และผู้ป่วยที่มีแผลเป็นจากการหดรั้ง ยังเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและคุณภาพจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว จากข้อจำกัดที่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่จะได้รับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในลักษณะบริการแบบ One stop service ผู้ป่วยที่ได้รับการทำศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการ ครั้งนี้ จะมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพจิตดีขึ้น ซึ่งนอกจากผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยังสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการให้กับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ให้สามารถพัฒนาแนวทางการรักษาและการติดตามผลภายหลังการรักษา 

            สำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดแก้ไขเด็กที่มีมือพิการมาแต่กำเนิด และการผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นจากการหดรั้ง ทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก โดยมีผู้ป่วยรับบริการ จำนวน 60 ราย ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ จากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, มูลนิธิ พอ.สว. และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี         

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก