ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างครบถ้วนภายหลังน้ำลด

วันที่ลงข่าว: 19/09/19

         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือสถานศึกษาและการฟื้นฟูหลังนำ้ลด ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างครบถ้วนแล้ว โดยมาตรการต่างๆ แบ่งการทั้ง การเตรียมการเรียนการสอนในช่วงที่โรงเรียนต้องปิด โดยจะมีการสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำและอื่นๆ 

        ขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งอาจเกินความสามารถที่กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถดำเนินการเองได้นั้น ได้ประสานงานกับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง หรือหน่วยราชการที่มีความสามารถด้านนั้นๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือแล้ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก