ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ ในการเตรียมประกวดภาพสัญลักษณ์สัตว์นำโชค Mascot และคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37

วันที่ลงข่าว: 18/09/19

             จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ ในการเตรียมประกวดภาพสัญลักษณ์สัตว์นำโชค Mascot และคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 ผู้ประกาศ จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ ในการเตรียมประกวดภาพสัญลักษณ์สัตว์นำโชค Mascot และคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 

             วันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ประกวดภาพสัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 โดยมีคณะกรรมการของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยจังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้นักกีฬาได้ใช้เวทีนี้แสดงศักยภาพความสามารถสู่นักกีฬาทีมชาติได้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ในการกำหนด หัวข้อ หลักเกณฑ์ ซึ่งนอกจากผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน พร้อมกับการสื่อความหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้คำขวัญของจังวัดลำพูน คือ พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย โดยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฯและให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เจ้าของภาพสัญลักษณ์สัตว์นำโชค Mascot ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเจ้าของคำขวัญ ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้จะได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด เกณฑ์การจัดสิน พร้อมประกาศวันเวลา ในการสมัคร โดยจะแจ้งให้ทราบในครั้ง ต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก