ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โคราชจัดกิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

            ที่หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bikeปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีดำริเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ความสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานจากตำบลต่างๆทั่วทั้งอำเภอพิมายจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันปั่นจักรยานออกไปตามชุมชนต่างๆ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆของอำเภอพิมาย ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพิมาย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย โดยได้จัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้ปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก