ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพะเยา จัดงานเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

          วันนี้ 15 กันยายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ที่บริเวณลานข่าววัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ของจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 500 คน

          โดยกิจกรรมภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่บ้านผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 2 ราย เด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมเดินขบวน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยาวชน เดินขบวนจากบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา เข้าสู่ที่บริเวณงาน ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา , การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น และบุคลากรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน , พิธีประกาศเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชน และการจัดนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก