ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุโขทัย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

          เมื่อเวลา 09.15 น. วันนี้ 15 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

          จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 562 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะวงษ์เกียรติ์ (วง-เกรียน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร พร้อมทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง จำนวน 3 ราย

          ต่อจากนั้นเวลา 11.25 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 948 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ ศาลาการเปรียญวัดลัดทรายมูล อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ โดยมอบสิ่งของพระราชทาน อีก 3 ราย

          โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย และที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

          ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก