ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม " พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส " เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

             เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนและภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธสักราช 2562 และสนับสนุนโครงการอันสืบเนื่องจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความเคารพ ถวายราชสักการะ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ปั่นจักรยานไปเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก