ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ ให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ลงข่าว: 12/09/19

            ที่ห้องประชุมสระโบราณ นายแพทย์ ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบรอยยิ้มใหม่ให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสที่สมควรได้รับมากที่สุด คือการได้ยิ้มและมีชีวิตปกติเช่นเดียวกับคนอื่นๆ เพิ่มคุณภาพชีวิต และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ พิการบนใบหน้าอื่นๆ แผลเป็นยึดติด หดรั้งจากไฟไหม้ นิ้วติด และนิ้วเกิน จำนวน 80 ราย เข้ารับการผ่าตัดรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มูลนิธิสร้างรอยยิ้มสนับสนุนค่าผ่าตัดรายละ 6,000 บาท และค่าพาหนะให้ผู้ป่วยรายละ 1,200 บาท

            ทั้งนี้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือมีความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ รวมทั้งแผลเป็น ยึดติด หดรั้งจากไฟไหม้ นิ้วติด ละนิ้วเกิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นองค์กรที่รวบรวมแพทย์จิตอาสาให้การผ่าตัดศัลยกรรมที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับในประเทศไทย มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้มอบการผ่าตัดรักษาเด็กและผู้ป่วยที่มีภาวะเหล่านี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2540 โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 12,000 ครั้ง และในจังหวัดสุรินทร์เริ่มทำการผ่าตัดรักษาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2554 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก