ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

            นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12/2562 ที่วัดหนองแหวน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ออกให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในบริการต่างๆ จากภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

            ทั้งนี้ มีบริการจากภาครัฐ ร่วมให้บริการแก่ประชาชน อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาด มอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่ บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการทันตกรรม ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ จดทะเบียนคนพิการ บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ บริการตัดผมและเสริมสวย บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน สุนัข และแมว ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก