ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 11/09/19

            ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชกหารจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ 

            นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กร หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดการแข่งขันจำนวน 15 ชนิดกีฬา โดยใช้สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 แห่ง โดยมี นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 552 คน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการที่มีใจรักอยากเล่นกีฬา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา สร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเล่นกีฬาของคนพิการ และเฟ้นหา คัดเลือกนักกีฬาหน้าใหม่ ที่มีผลงานสถิติที่ดี เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการในนามประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ต่อไป ในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก