ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เก็บตกคนจนเพิ่มแสนราย รับบัตรสวัสดิการฯรอบสุดท้าย

วันที่ลงข่าว: 10/09/19

          เก็บตกรอบสุดท้าย คลังส่งทีมเคาะประตูบ้าน เก็บตกคนจนอีก 1 แสนราย รับบัตรคนจนเพิ่ม หลังพบคนแก่ คนพื้นที่ห่างไกล ผู้พิการ ยังตกสำรวจ

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังกำลังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนทั่วประเทศ เพื่อหาตัวผู้มีรายได้น้อยตัวจริงแต่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เข้ามาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะมีประชาชนอีกร่วม 1 แสนคนที่ยังตกสำรวจอยู่ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ มอบสวัสดิการจากภาครัฐดูแลให้ โดยจะเริ่มรับได้ภายในสิ้นปีนี้ไปจนกว่าจะมีการเริ่มเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

          “การสำรวจเก็บตกคนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ จะเป็นรอบสุดท้าย และไม่เปิดเพิ่มให้อีกแล้ว เพราะที่ผ่านมาคลังเคยเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วรอบหนึ่ง มีผู้เข้ามารับสิทธิเพิ่มจาก 11.4 ล้านคน เพิ่มเป็น 14.6 ล้านคน ซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ครบถ้วน แต่หลังจากการให้ทีมหมอคลังลงพื้นที่ไปล่าสุดยังพบผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือที่เป็นผู้ป่วย ผู้สูงวัยที่เดือดร้อนจริงๆ  แต่ยังไม่ได้รับบัตรอยู่อีกมาก จึงจะพิจารณาให้คนเหล่านี้เข้ารับสวัสดิการจากรัฐด้วย ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 1 แสนคน และใช้เงินเพิ่มไม่มาก ซึ่งตอนนี้คลังก็มีงบประมาณสำหรับใช้เพียงพออยู่แล้ว ไม่ต้องขอเพิ่มเติม”

          อย่างไรก็ตามการเปิดให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนแบบทั่วๆ ไป แต่จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเก็บข้อมูลเคาะประตูตามบ้านเลย หากพบว่าใครจนจริงก็ให้เขียนรายชื่อสมัครเข้ามา โดยสวัสดิการที่ได้รับจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยได้รับต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรรอบใหม่ เช่น วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ค่ารถโดยสารสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน รวมถึงวงเงินค่าแก๊ส 45 บาทต่อ 3 เดือน

 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/economic/730414
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก