ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนนักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ประเทศ CLMV พร้อมชื่นชมและสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่

วันที่ลงข่าว: 03/09/19

          นายกรัฐมนตรี เชิญชวนนักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ประเทศ CLMV พร้อมชื่นชมและสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนของเกาหลีใต้

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายมุน แช อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand-Korea Business Forum ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่สาธารณรัฐเกาหลีนำนักธุรกิจชั้นนำกว่า 100 บริษัท มาไทย แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการลงทุนกับไทย และไทยชื่นชมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ที่จะช่วยขยายความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญและต้องการมหามิตร มาร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคต

          รัฐบาลไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี ในด้านอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งผสมผสานกับพลังด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ จนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม CLMVT ที่ถือเป็นหัวใจที่แท้จริงของอาเซียน ทั้งในด้านความเชื่อมโยง การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางอนุภูมิภาคนี้ สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ฐานการลงทุนและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่สาธารณรัฐเกาหลีได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน

         โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นฐานการลงทุนที่พร้อมสรรพในทุกด้าน พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปีนี้ รัฐบาลไทย โดย BOI ได้ประกาศให้เป็น “ปีแห่งการลงทุน” ด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก