ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เห็นพ้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนรอบด้าน เน้นเพิ่มพูนการค้า การลงทุน

วันที่ลงข่าว: 03/09/19

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายมุน แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae-in) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี แถลงข่าวร่วมกัน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

        นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเยือนไทยของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่างกันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและตอบสนองเป้าหมายและนโยบายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค พร้อมหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และผลกระทบของสงครามการค้า ที่ควรเพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น ควบคู่กับการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้บรรลุข้อสรุปภายในปีนี้ 

        พร้อมเชิญชวนให้ภาคเอกชนเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยได้เสนอให้ EEC และสานักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี (KOTRA) พิจารณาจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรองรับการลงทุนของเกาหลีใต้ และไทยยินดีที่เกาหลีใต้สนใจลงทุนในโครงการรถไฟฟ้ารางเบา ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของไทย

        ด้านนายมุน แช อิน กล่าวว่า การค้าระหว่างสองประเทศ ปีที่ผ่านมามีมูลค่าถึง 14,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ มากที่สุดเป็นประวัติกาล และยังมีการไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ มากกว่า 2,360,000 คน ส่วนการเจรจาวันนี้ ทั้งสองผู้นำ เห็นพ้องมุ่งสู่อนาคตแห่งสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เพิ่มพูนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสตาร์ทอัพ และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

        ทั้งนี้ไทยและเกาหลี เห็นชอบพัฒนาความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคงและการทหาร ด้านการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกาหลีในไทย สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้นั้น ได้ย้ำกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไทยพร้อมที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ไทยยินดีที่จะเป็นประธานร่วมกับเกาหลีใต้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน -เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่นครปูซาน และยินดีที่เกาหลีใต้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS และไทยพร้อมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้รุดหน้าก้าวไกลต่อไป

        ภายหลังการแถลงข่าวร่วมกันเสร็จสิ้น นายมุน แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae-in) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ได้มอบเหรียญสันติภาพให้แก่ตัวแทนทหารไทยที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีเหนือ เมื่อปี 1953 จำนวน 10 คน เพื่อขอบคุณในความเสียสละของทหารไทย ที่เป็นประเทศแรกในเอเชียในการให้ความช่วยเหลือยามที่สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในภาวะคับขัน จนทำให้สาธารณรัฐเกาหลีมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นทุกวันนี้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก