ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงพลังงาน เตรียมความพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 พร้อมหารือความร่วมมือกรอบพลังงานอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 23/08/19

        นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ AMEM ว่า การจัดประชุมปีนี้มีแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นความร่วมมือของกลุ่ม 10 ประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานที่มีความยั่งยืนในอนาคต 

        นับว่าไทยจะมีโอกาสแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนความมั่นคงและความยั่งยืนทางพลังงานร่วมกับภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงศักยภาพจุดแข็งด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี ให้นานาประเทศได้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางพลังงานอาเซียน หรือฮับของอาเซียน เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงการลงทุนจากทุกภูมิภาค ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้บริษัท ปรท.เร่งทำแผนการเป็นฮับแอลเอ็นจีแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่นเดียวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าพหุพาคีกับประเทศอื่นๆ ด้วย โดยการประชุมจะมีความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การขยายปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าพหุภาคี มีโครงการลาว-ไทย-มาเลเซีย หรือ LTM จากเดิม 100 เมกะวัตต์เพิ่มเป็น 300 เมกะวัตต์ ที่ไทยเป็นประเทศทางผ่านของการเชื่อมโยงระบบสายส่งที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงเพียงพอ 

         คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงการปรับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน เช่น การลดความเข้มการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2563 / การผลักดันให้อาเซียนมีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นเป็นร้อยละ 23 ภายในปี 2568 และ/การปรับปรุงฐานข้อมูลอาเซียนด้านพลังงานให้เป็นมาตรฐานสากลภายในปี 2563 รวมถึงหากมีโอกาสจะหารือถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ระหว่างไทยและกัมพูชาด้วย

        นอกจากนี้ การประชุมยังมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ 1 ฉบับระหว่างสวทช.กับศูนย์พลังงานอาเซียน เพื่อส่งเสริมไบโอเอ็นเนอ์จีเน็ตเวิค พัฒนาบุคลากรและการวิจัยพลังงานด้วย ทั้งนี้ งานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้(62) โดยแบ่งระหว่างวันที่ 2-3 กันยายนจะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนจะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กันยายน ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก